Chính Sách Bảo Mật – Noithatdeptot

Chúng tôi, Noithatdeptot, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website noithatdeptot.com.

1. Thu Thập Thông Tin

  • Thông Tin Cá Nhân: Khi bạn tạo tài khoản, mua hàng hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.
  • Thông Tin Kỹ Thuật: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.

2. Sử Dụng Thông Tin

  • Cung Cấp Dịch Vụ: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, giao hàng, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.
  • Cải Thiện Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm người dùng, phát triển các tính năng mới và phân tích hoạt động trên trang web.
  • Tiếp Thị: Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để gửi thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các thông tin tiếp thị khác.

3. Chia Sẻ Thông Tin

  • Đối Tác và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để hoàn thành đơn hàng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
  • Pháp Lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chức năng.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web và có hiệu lực ngay khi đăng tải.