Đèn Exit 2 mặt chỉ hướng 2 chiều ZT-2LRE3W

245,000